Workshops

Momenteel worden er geen workshops gehouden. De energie is er niet naar.

Het is belangrijk dat de mensen bij zichzelf naar binnen gaan en reflecteren op hun leven en alles wat daarbij komt kijken.

Waar kun je vereenvoudigen? Welke gedachtepatronen dienen je niet meer. Welk werk, welk voedingspatroon, welke vrijetijdsbesteding past je niet meer en……heel belangrijk….wat zou je in je leven willen brengen, creëer je “beste” leven samen met en tussen andere mensen, voor jezelf en andere mensen en wees daarin niet bescheiden….’dream it into being’! Je kunt het, gebruik je talenten!! Ga ervoor!!!