Distant Healing

Wat is distant healing?

Distant healing is het sturen van energie over langere afstand, de ontvangende persoon is niet fysiek aanwezig. Daar wij allen als het ware door een groot fijnmazig net met elkaar verbonden zijn, kun je de ander energetisch bereiken. Dat kan iedereen en dat doet ook iedereen, al gebeurt het meestal onbewust. Als je bijvoorbeeld aan je geliefde denkt, dan ontvangt deze heel subtiel je lieve of goede gedachten. Zo onthult Lynne McTaggart in Het Intentie-effect: The Power of Eight’ de bijzondere resultaten van meer dan tien jaar wetenschappelijk onderzoek en experimenten met groepen op het gebied van gedachtenkracht. Wij kunnen met onze gedachten wonderen verrichten: we zijn in staat om ons eigen leven te helen en een steentje bij te dragen aan het positief veranderen van de wereld. We zijn verbonden met de fijnstoffelijke wereld aan de andere kant van de sluier, daar zijn de Light Beings die dit subtiele werk begeleiden.

Distant healing stoelt op bovenstaande principes, die je bewust kunt toepassen.

Arc of Light

Distant Colour Treatment I

Deze kleurenbehandeling op afstand is voor mensen in crisissituaties op lichamelijk en/of geestelijk gebied of op zielsniveau. Er is een groep mensen die iedere dag enige tijd beschikbaar stelt om op geestelijk gebied energie vrij te maken, die gebruikt kan worden om verlichting en ondersteuning te brengen. Deze energie is dag en nacht beschikbaar en werkt op fijnstoffelijk niveau. Als je hulp voor jezelf of iemand anders nodig hebt, kun je vragen om deze energetische ondersteuning. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op: ingrid.huet@arcoflight.nl

Colour Treatment II

Dit is een kleurenbehandeling op afstand gedurende 14 weken. Deze behandeling bestaat uit drie uitgebreide scans, één aan het begin, één halverwege en één aan het einde van de sessie. Daarnaast wordt er regelmatig opnieuw bekeken welke kleuren je kunnen ondersteunen. De fijnstoffelijke wereld begeleidt dit mooie werk. Daar wordt bepaald welke kleur of kleuren ingezet worden om het voor je ziel gemakkelijker te maken zich uit te drukken in je huidige leven. Je zou kunnen zeggen dat er ruis wordt verwijderd, zodat je ‘blauwdruk’ meer ruimte krijgt zich te ontvouwen.

Totale duur van de begeleiding: 14 weken. Aan het einde van de kleurenbehandeling is er een sessie met de stemvorken. Bij de laatste sessie van de kleurenbehandeling laat ik je drie scans zien en wij bespreken samen de behandeling en de effecten ervan.

Kosten: € 75

Love resolves all contradictions. Without love, man cannot make sense of his existence.
Peter Deunov